Ořezy stromů

Ořezy stromů

provádím s certifikátem ČCA - Český Certifikovaný Arborista a ETW - European Tree Worker, což je zárukou kvality práce.

Bezpečností řez

nejlevnější - zahrnuje odstranění akutních rizik, což jsou nalomené/zlomené větve ještě visící v koruně a suché větve s průměrem větším jak 5 cm. Také zahrnuje zajištění podchodné (2,3m) / průjezdné výšky (až 4,5m) dle druhu komunikace.

Redukce

v některých případech je nutné redukovat / zakrátit větve nebo část koruny. Obvykle se jedná o redukce z důvodu blízkých objektů - domy, dráty, lampy, ploty, symetrizace koruny, přerostlé jednotlivé větve rostoucí nevhodným směrem, obvodové redukce z důvodu zvýšení narušené stability celého stromu.

Výchovný řez

provádí se u stromů do deseti let od výsadby. Provedením výchovného řezu v mládí odstrańujeme snadno a levně problémy, které mohou narůst do nezvladatelných obtíží vedoucích až k předčasnému kácení nebo zkrácení životnosti stromu. Jde o to, že odříznuté nevhodné mladé větve strom snadno zvládne. U dospělých jedinců již velké řezy strom nedokáže v krátké době zarůst a do rány vstupuje infekce, hniloba a následuje snížení provozní bezpečnosti, celkové oslabení vitality.

Jaké práce provádíme

KONTAKTNÍ ÚDAJE

  • Fakturační adresa:
  • Jan Trojanec
  • Obeciny 3610
  • 76001 Zlín
  • IČO: 723 588 66
  • Kde mě najdete:
  • Jan Trojanec
  • U Parku 70
  • 683 54 Bošovice