Rizikové kácení

Rizikové kácení

Kácení provádím s pomocí lezeckých - arboristických technik umožňující postupné rizikové kácení i v místech stísněných, obklopených dráty, domy, skleníky, lampami, jinou okolní vegetací atd. Obvykle se spouštěním jednotlivých větví na lanech. Lze zajistit také likvidaci ořezaných větví.

Jaké práce provádíme


KONTAKTNÍ ÚDAJE

  • Fakturační adresa:
  • Jan Trojanec
  • Obeciny 3610
  • 76001 Zlín
  • IČO: 723 588 66
  • Kde mě najdete:
  • Jan Trojanec
  • U Parku 70
  • 683 54 Bošovice