Rizikové kácení
Brno, Vyškov a okolí

Rizikové kácení

Mezi hlavní důvody kácení stromů patří vychýlení stromů, vyhnilé a duté kmeny, zasahování koruny do elektrického vedení a další okolnosti týkající se bezpečnosti. Rizikové kácení se provádí v místech, které jsou stísněné či obklopené například dráty, domy, skleníky, lampami, okolní vegetací a dále.
Kácení stromů provádím s pomocí lezeckých - arboristických technik umožňující postupné rizikové kácení. Jednotlivé větve obvykle spouštím na lanech, díky čemuž lze provádět rizikové kácení stromů v blízkosti budov či v místech s nedostatkem prostoru.

Nabízené služby - Kácení stromů

- Rizikové kácení provádím pomocí lezeckých - arboristických technik.
- Mám dlouholeté zkušenosti a využívám rozvahu při rizikovém kácení, což významně ovlivňuje úspěšné celé akce.
- Mohu zajistit také likvidaci ořezaných větví.
- Pro případ možných škod, které se snažím co nejvíce eliminovat, jsem pojištěný.
- Nabízím profesionální rizikové kácení stromů pro Brno, Vyškov a okolí. Přesnou oblast působnosti naleznete vyznačenou na mapě níže.

Jaké práce provádíme


KONTAKTNÍ ÚDAJE

  • Fakturační adresa:
  • Jan Trojanec
  • Obeciny 3610
  • 76001 Zlín
  • IČO: 723 588 66
  • Kde mě najdete:
  • Jan Trojanec
  • U Parku 70
  • 683 54 Bošovice